19-06-2018 FK 55+ 2e wedstrijd

Naam wedstrijd: 2e wedstrijd Friese Kampioenschappen 55+ 

Datum: 19-06-2018
Wedstrijdlocatie: 2e wedstrijd - Midlum - van Harinxmakanaal 
Wedstrijdvorm: Individueel
Vissen van: zie website
Opgave: via Sportvisserij Fryslan www.visseninfriesland.nl
Hengelkeuze: zie reglement
Inschrijven tot: zie website
Loting/kaarten vanaf: zie website
Inleg: 7,50 €