09-06-2018 FK Feeder

Naam wedstrijd: Friese Kampioenschappen Feeder 

Datum: 09-06-2018
Wedstrijdlocatie: PM kanaal Blauforleat /Reahel
Wedstrijdvorm: Individueel
Vissen van: zie website
Opgave: via Sportvisserij Fryslan www.visseninfriesland.nl
Hengelkeuze: zie reglement
Inschrijven tot: zie website
Loting/kaarten vanaf: zie website
Inleg: 10 €