04-07-2018 Wijnjewoude

Naam wedstrijd: Euro wedstrijd – H.s.v. It Stikelbearske - Wijnjewoude 

Datum: 04-07-2018
Wedstrijdlocatie: de Boorne
Wedstrijdvorm: Individueel ( max 40 )
Vissen van: 18:30-21:30
Opgave: Grietus de Vries 06-53128150 of 0513-850704 of mail secretaris@itstikelbearske.nl
Hengelkeuze: Vrij
Inschrijven tot: 02-07-2018
Loting/kaarten vanaf: bij de Beetsterdyk te Oldeboorn
Inleg: 8 €
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2018 12e wedstrijd