03-11-2018 Leeuwarden

Naam wedstrijd: H.s.v. Leeuwarden 

Datum: 03-11-2018
Wedstrijdlocatie: van Harinxma kanaal / Grou / Leppedijk
Wedstrijdvorm: Koppel ( max 39 )
Vissen van: 09:30-14:30
Opgave: vijgeboom@kpnmail.nl of 06-22747137
Hengelkeuze: Vrij
Inschrijven tot: 30-10-2018
Loting/kaarten vanaf: 07:15 bij wijkcentrum Markant, Witte Mar 7, Leeuwarden
Inleg: 20 €
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2018
24e wedstrijd