02-06-2018 Westergeest

Naam wedstrijd: H.s.v. de Dobber- Westergeest

Datum: 02-06-2018
Wedstrijdlocatie: PM kanaal Blauforleat /Reahel
Wedstrijdvorm: Koppel ( max 40 koppels )
Vissen van: 09:00-14:00
Opgave: S.Bloem 0511-423984 of Sipke Marra 0519-295819
Hengelkeuze: vrij
Inschrijven tot: Onbekend 
Loting/kaarten vanaf: 07:00 bij Cafe Foestrum te Westergeest
Inleg: 25 €
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2018 10ewedstrijd