02-06-2018 FK Junioren

Naam wedstrijd: Friese Kampioenschappen Junioren
 
Datum: 02-06-2018
Wedstrijdlocatie: Grou industrieterrein Frisia 
Wedstrijdvorm: Individueel
Vissen van: zie website
Opgave: via Sportvisserij Fryslan www.visseninfriesland.nl
Hengelkeuze: zie reglement
Inschrijven tot: zie website
Loting/kaarten vanaf: zie website
Inleg: 0 €