NK clubs nog 5 plaatsen beschikbaar ( opgave tot 16 oktober )

terug naar overzicht

Dinsdag, 26 september 2017
Wie gaat het landelijke clubkampioenschap winnen "wij van de Rietvoorn natuurlijk"

Vertrek: Gezamenlijk ( zoveel als mogelijk samen rijden ) nadere info volgt

Wanneer: Zaterdag 28 oktober

Vissen : 11:00 uur tot 15:00 uur

Hengelkeuze: Vrije hengel

Waar: Noord Hollands Kanaal (Purmerend/Molen Neck )

Reglement: Zie onderaan pagina

Na de prijsuitreiking gaan we gezamenlijk een hapje eten bij
RESTAURANT ROUTIERS
Bezoekadres: Viaduct 3
8751 TL Zurich

Zorg jij ervoor dat H.s.v. de Rietvoorn uit Kootstertille clubkampioen van Nederland wordt.

Als je lid bent van H.s.v. de Rietvoorn en je wilt meedoen, meld dan jezelf aan maximaal 25 vissers kunnen meedoen
deelnemerslijst:Er zijn nog 5 plaatsen vrij

Geef je op en we gaan er een mooie dag van maken, voor ons allen is er een financiële vergoeding van 500 € beschikbaar gesteld door Sportvisserij Fryslan.
mail je gegevens naar gooitzenhager@gmail.com

a. Naam
b. VISpasnummer
c. Adresgegevens
d. Geboortedatum
e. E-mailadres

LANDELIJKE FINALE CLUBKAMPIOENSCHAP SPORTVISSERIJ NEDERLAND 2017
WEDSTRIJDREGLEMENT

Deelname
1. Uit iedere federatie mag de winnaar (één vereniging) van het federatief Clubkampioenschap deelnemen aan de landelijke finale.
2. Wanneer de nummer 1 om welke reden dan ook niet wil/kan deelnemen aan de finale, is de betreffende federatie gemachtigd om de nummer 2 af te vaardigen.
3. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde geldige (Jeugd)VISpas van de vereniging waarvoor ze uitkomen.
4. Het maximaal aantal deelnemende vissers (alle leeftijden) per vereniging is 25. De uitslag wordt echter opgemaakt op basis van de vijf beste uitslagen (vissers) van één vereniging.
5. De betreffende federatie meldt de winnende vereniging aan bij Sportvisserij Nederland en verstrekt de volgende gegevens van alle deelnemers (max. 25)
a. Naam
b. VISpasnummer
c. Adresgegevens
d. Geboortedatum
e. E-mailadres
6. Een junior geldt als iemand in het bezit van een JeugdVispas.
7. De finale betreft één wedstrijd, op een en dezelfde dag gevist.
8. Deelname aan de landelijke finale van het Clubkampioenschap is gratis.

Wedstrijdregels

9. Sportvisserij Nederland bepaalt waar en wanneer de finale gevist wordt. Dit zal altijd aan het eind van het seizoen zijn, zodat alle federaties ruim de tijd hebben hun federatieve wedstrijden af te ronden.
10. De wedstrijd heeft een tijdsduur van vier uur aaneengesloten. Sportvisserij Nederland heeft het recht de finale bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten (ongevallen e.d.) stil te leggen en na enige tijd te hervatten. Indien minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt de wedstrijd overnieuw gevist.
11. Signalen: (bij aankomst aan de stek, mag direct worden begonnen met voorbereiden)
a. 1e signaal: start wedstrijd (11:00)
b. 2e signaal: einde wedstrijd (15:00)
12. De hengel dient direct te worden opgehaald na het 2e signaal, alleen vangst die tijdens zich tijdens signaal 2 boven het wateropvlak bevindt, mag nog worden bijgezet in het leefnet.
13. Er mag worden gevist met één hengel. De hengelkeuze is vrij.
14. Aas en voer is vrij m.u.v. kunstaas. Ten aanzien van het aas en voer is het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan. Het gebruik van een voerkatapult is verboden.
15. De loting en indeling van het parcours is afhankelijk van het aantal deelnemers en wordt dus na aanmelding van de deelnemende verenigingen vastgesteld door Sportvisserij Nederland.
16. Elke gevangen meetellende vis moet door de deelneemster in een ruim leefnet worden bewaard. Per leefnet is een maximum van 20 kg toegestaan. Wanneer zich meer dan 20 kg in het leefnet bevindt, telt maar 20 kg mee voor het totaalgewicht. Verder gelden de regels uit de leefnetcode uit de landelijke lijst.Een deelnemer is verplicht zijn vangst te laten wegen, te laten noteren op de wedstrijdkaart en deze voor akkoord te ondertekenen. Een deelnemer die voortijdig de wedstrijd verlaat en/of zijn leefnet uit het water verwijdert voordat tot de weging wordt opgeroepen, wordt gediskwalificeerd.
17. De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren. Overtreding van dit artikel kan tot diskwalificatie leiden.
18. Wegen van de vis geschiedt over maatse (zie Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren en de laatste Aanvullingslijst) en niet door maat beschermde soorten. Indien de gevangen vis niet kan worden gewogen dient deze te worden geteld totdat de gevangen vis gewogen kan worden (vanaf 10 gram). Bij 0 gram wordt het aantal visjes genoteerd dat gevangen is. Barbeel, snoek en aal mogen niet in het leefnet worden bewaard. In het kader van de gesloten tijd mogen ook winde, snoekbaars en baars (inclusief ondermaatse baars) niet in het leefnet worden bewaard.
19. De juryleden wijzen per deel van het parcours dat zij wegen twee deelnemers aan die helpen bij het wegen.

Klassering
20. Over alle deelnemers wordt een totaal klassering opgemaakt op basis van gewicht.
21. De klassering voor verenigingen geldt over de vijf hoogst geklasseerde vissers per vereniging.
22. Afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen, krijgt de deelnemer met het hoogste vangstgewicht 35 (bij 7 verenigingen), 30 (bij 6 verenigingen) etc. klassementspunten, de daarop volgende 34 (bij 7 verenigingen), 29 (bij 6 verenigingen) enz.
23. Junioren (JeugdVispas-houders) krijgen bovenop hun reeds behaalde punten, nog eens 5 bonuspunten, indien ze bij de vijf hoogst geklasseerden eindigen en vis hebben gevangen. Dus in plaats van bijvoorbeeld 14 punten, krijgt een junior 19 punten.
24. Indien meer deelnemers hetzelfde vangstgewicht hebben, verkrijgen zij dezelfde klassementspunten. Vervolgens wordt doorgeteld (6. 7. 7. 9. 10. enz).
25. Niet verschenen deelnemers, gediskwalificeerde deelnemers evenals deelnemers die geen vangstpunten hebben behaald, ontvangen geen klassementspunten.
26. De vereniging met het hoogste aantal klassementspunten wint de finale van het Landelijk Clubkampioenschap.
27. Indien verenigingen met gelijke klassementspunten eindigen, dient op onderstaande wijze de juiste rangvolgorde te worden vastgesteld.
a. Volgens het totale vangstgewicht van de vijf hoogst geklasseerden;
b. Volgens het hoogste vangstgewicht per deelnemer per vereniging;
c. Volgens het op een na hoogste vangstgewicht.
28. Na de wedstrijd is op een locatie in de omgeving van het parcours een samenzijn met prijsuitreiking.
29. De prijsverdeling per vereniging is als volgt:
- Nummer 1: Beker + € 500
- Nummer 2: Beker + € 250
- Nummer 3: Beker + € 150
30. Na de wedstrijd is er voor alle deelnemers een hapje en een drankje.

Overig
31. Onkosten van deelnemers/verenigingen tijdens de landelijke finale van het Clubkampioenschap worden door Sportvisserij Nederland niet vergoed.
32. Sportvisserij Nederland en de eventueel betrokken federaties en/of verenigingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, letsel en/of schade. Ook diefstal, verlies of beschadiging van spullen kunnen niet worden verhaald.
33. Sportvisserij Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele (financiële) consequenties naar aanleiding van verschuiven of vervallen van de wedstrijd of het publiceren (en aanpassen) van de uitslag.
34. Iedere deelnemer, wedstrijdleider en jurylid wordt geacht de reglementen te kennen en stipt na te leven. Deelnemen betekent instemmen.
35. Voor deelnemers gelden alle vigerende wettelijke regelingen, tenzij hierop door Sportvisserij Nederland een ontheffing is verkregen die vooraf is gecommuniceerd.
36. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury of in laatste instantie het bestuur van Sportvisserij Nederland.