31-03-2018 Westergeest

Naam wedstrijd: Kampioenschap Kollumerland - H.s.v. de Dobber - Westergeest 

Datum: 31-03-2018
Wedstrijdlocatie: de Zwemmer ( max 20 ) en de Trekvaart ( max 60 )
Wedstrijdvorm: Individueel
Vissen van: 09:00-14:00
Opgave: S.Bloem 0511-423984 of Sipke Marra 0519-295819
Hengelkeuze: Vakken vrij en vast ( bij opgave vermelden ) 
Inschrijven tot: 24-03-2018
Loting/kaarten vanaf: 07:00 bij Cafe Foestrum te Westergeest
Inleg: 12,50 €
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2018 2e wedstrijd
Fisker fan`t Jier Fêste Stok 2018 2e wedstrijd