28-04-2018 Leeuwarden

Naam wedstrijd: H.s.v. Leeuwarden
 
Datum: 28-04-2018
Wedstrijdlocatie: de Zwette en van Harinxmakanaal ( vast) PM kanaal Grou/Leppedijk ( vrij )
Wedstrijdvorm: gescheiden koppel 1 vast en 1 vrij maximaal 32 koppels
Vissen van: 09:00-14:00
Opgave: vijgeboom@kpnmail.nl of 06-22747137
Hengelkeuze: Vakken vrij en vast ( bij opgave vermelden )
Inschrijven tot: 24-04-2018
Loting/kaarten vanaf: 06:45 bij wijkcentrum Markant, Witte Mar 7, Leeuwarden
Inleg: 20 €
Telt mee voor de:
Fisker fan`t Jier 2018 5e wedstrijd