14-04-2018 NOK

Naam wedstrijd: NOK - Organisatie Federatie Oost Nederland
 
Datum: 14-04-2018
Wedstrijdlocatie: Beukerskanaal te Steenwijk
Wedstrijdvorm: Individueel
Vissen van: 10:00-14:00
Opgave: via Sportvisserij Fryslan www.visseninfriesland.nl
Hengelkeuze: Vakken vrij en vast ( bij opgave vermelden )
Inschrijven tot: 01-04-2018
Loting/kaarten vanaf: 07:45 in Rabo Theater "de Meente" Stationsplein 1, 8331 GM, Steenwijk
Inleg: 10 €