12-05-2018 FK Individueel

Naam wedstrijd: Fries Kampioenschappen Individueel 

Datum: 12-05-2018
Wedstrijdlocatie: Workummertrekvaart 
Wedstrijdvorm: Individueel
Vissen van: zie website
Opgave: via Sportvisserij Fryslan www.visseninfriesland.nl
Hengelkeuze: zie reglement
Inschrijven tot: zie website
Loting/kaarten vanaf: zie website
Inleg: 10 €