05-05-2018 FK Teams

Naam wedstrijd: Friese Kampioenschappen Teams

Datum: 05-05-2018
Wedstrijdlocatie: Hooivaart 
Wedstrijdvorm: Teams
Vissen van: zie website
Opgave: via Sportvisserij Fryslan www.visseninfriesland.nl
Hengelkeuze: zie reglement
Inschrijven tot: zie website
Loting/kaarten vanaf: zie website
Inleg: 50 €