Deelnemers Fryslân Cup tbv NK Clubs

terug naar overzicht

Woensdag, 27 december 2017
FRYSLÂN CUP

Hoewel velen sportvissen als een individuele bezigheid zien, wordt het teamvissen in wedstrijdverband steeds populairder. Samen proberen zoveel mogelijk vis te vangen, vooraf oefenen, tactiek bepalen, gedurende de wedstrijd onderling informeren over de vangsten en natuurlijk het gezamenlijk nazitten geeft een heel andere dimensie aan het sportvissen. Het stimuleert de inzet en motivatie maar bovenal verhoogt het de sfeer. Om op deze ontwikkeling in te spelen willen we dit jaar het clubkampioenschap om de Fryslân Cup opzetten.

De belangrijkste richtlijnen. 

Teams bestaande uit minimaal 5 en max 25 personen die lid zijn van dezelfde HSV kunnen deelnemen en zich opgeven bij Sportvisserij Fryslân. Elk team ontvangt bij opgave € 100,- (mits men daadwerkelijk de wedstrijd vist)
Eén HSV mag meerdere teams afvaardigen indien het max aantal dlnmrs (25) wordt overschreden of als er een andere plausibele aanleiding toe is.
Er is sprake van een 'Knock out' wedstrijd. De winnaar van de onderlinge wedstrijd gaat door naar de volgende ronde
De thuis-vissende HSV (door loting bepaald) bepaalt het viswater. De HSVn bepalen gezamenlijk de datum en het tijdstip waarop ze tegen elkaar vissen.
De beste 5 resultaten per team tellen mee voor de daguitslag. De uitslag wordt bepaald op punten en gewicht.
De finale wordt georganiseerd door Sportvisserij Fryslân.
Het winnende team is de kampioen, wint de Fryslân Cup en wordt afgevaardigd naar het NK Teamvissen dat wordt georganiseerd door SVN.
Het winnende team dat deelneemt aan de landelijke finale wordt gefaciliteerd door Sportvisserij Fryslân en ontvangt daarvoor € 500,-- De verliezend finalist ontvangt € 300,-
Het bijbehorende Concept Reglement kun je hier vinden.

Deelnemers H.S.V. de Rietvoorn

1 * Harm Jagersma
2 * Peter Bodenstaf
3 * Jan Grijpstra
4 * Oene Koop Teitsma
5 * Gooitzen Hager
6 * Arjen Antonisse
7 *
8 * 
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 * 
20 * 
21 * 
22 *
23 *
24 *
25 *